——————————————————–

SC विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप आलेली नाही त्यांनी हे नोटरी एफिडेविट करून द्यावे.₹ ५०० च्या स्टॅम्प वर

Download:SC SCHOLARSHIP HAMIPATRA Annexure – II (1)


सदरचे एफिडेविट हे EBC,NT,SBC,OBC ज्या विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप आलेली नाही त्यांनी हे तहसीलदारांचे एफिडेविट करून द्यावे

Download :Mahadbt Undertaking